Gói cước MobiFone

Gói cước 12DN90

 • 150GB
 • Ưu đãi Miễn phí 150GB hàng tháng. Hết 5GB/ngày vẫn sử dụng được internet.
 • Giá gói 1.080.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12CF120

 • 250 phút + 80GB
 • Ưu đãi Hàng tháng: Miễn phí gọi nội nhóm, miễn phí 200 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 80GB. Hết 80GB, tốc độ 5Mbps. Miễn phí Data truy cập ClipTV, NhacCuaTui, MobiEDU
 • Giá gói 1.440.000 đồng/14 tháng
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước CSCV99

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/30 ngày. Hết 2GB/ngày hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 99.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước WF

 • 300GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300GB/30 ngày. Hết 10GB/ngày, truy cập với tốc độ thường
 • Giá gói 100.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6WF

 • 300GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300GB hàng tháng. Hết 10GB/ngày, truy cập với tốc độ thường
 • Giá gói 600.000 đồng/6 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12WF

 • 300GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300GB hàng tháng. Hết 10GB/ngày, truy cập với tốc độ thường
 • Giá gói 1.200.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 18WF

 • 300GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300GB hàng tháng. Hết 10GB/ngày, truy cập với tốc độ thường
 • Giá gói 1.800.000 đồng/18 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 21G3

 • 45GB
 • Ưu đãi Miễn phí 45GB hàng tháng. 1.5GB tốc độ cao/ngày, hết 1.5GB tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
 • Giá gói 177.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 21G6

 • 45GB
 • Ưu đãi Miễn phí 45GB hàng tháng. 1.5GB tốc độ cao/ngày, hết 1.5GB tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
 • Giá gói 354.000 đồng/7 tháng
 • Vượt gói 0 đồng