mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước 12CS:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.050 phútp + 30GB
90.000
30 ngày
1.050 phútp + 30GB
270.000
3 tháng
1.050 phútp + 30GB
540.000
7 tháng
1.050 phútp + 30GB
1.080.000
14 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước 12CS:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
530 phútp + 120GB
1.071.000
9 tháng
1.050 phútp + 30GB
1.080.000
14 tháng