mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước 12CV119:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
60GB
99.000
30 ngày
530 phútp + 120GB
119.000
30 ngày
530 phútp + 120GB
357.000
3 tháng
530 phútp + 120GB
714.000
6 tháng
530 phútp + 120GB
1.071.000
9 tháng
530 phútp + 120GB
1.428.000
12 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước 12CV119:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
530 phútp + 120GB
1.428.000
12 tháng
Gọi miễn phí + 120GB
1.440.000
12 tháng
250 phútp + 80GB
1.440.000
14 tháng