mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước 12HD120:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
3,8GB
70.000
30 ngày
5,5GB
90.000
30 ngày
8,8GB
120.000
30 ngày
16,5GB
200.000
30 ngày
4GB
210.000
3 tháng
33GB
300.000
30 ngày
4,8GB
350.000
6 tháng
44GB
400.000
30 ngày
7GB
450.000
6 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước 12HD120:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
150GB
1.080.000
12 tháng
60GB
1.188.000
12 tháng
60GB
1.188.000
14 tháng
60GB
1.188.000
14 tháng
12GB
1.200.000
12 tháng
300GB
1.200.000
12 tháng