mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước có tính năng tương tự với gói cước 12TS4G:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
50MB
10.000
30 ngày
150MB
25.000
30 ngày
450MB
50.000
30 ngày
3,8GB
70.000
30 ngày
3,8GB
70.000
30 ngày
30GB
90.000
30 ngày
5,5GB
90.000
30 ngày
5,5GB
90.000
30 ngày
60GB
99.000
30 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước 12TS4G:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
60GB
1.188.000
12 tháng
60GB
1.188.000
14 tháng
60GB
1.188.000
14 tháng
12GB
1.200.000
12 tháng
300GB
1.200.000
12 tháng