mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước 12WF:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
300GB
100.000
30 ngày
300GB
600.000
6 tháng
300GB
1.200.000
12 tháng
300GB
1.800.000
18 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước 12WF:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
150GB
1.080.000
12 tháng
60GB
1.188.000
12 tháng
60GB
1.188.000
14 tháng
60GB
1.188.000
14 tháng
12GB
1.200.000
12 tháng
300GB
1.200.000
12 tháng