mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước 21G:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
45GB
59.000
30 ngày
45GB
177.000
3 tháng
45GB
354.000
7 tháng
45GB
708.000
14 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước 21G:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
5GB
50.000
30 ngày
75GB
50.000
30 ngày
5GB
50.000
30 ngày
450MB
50.000
30 ngày
30GB
50.000
30 ngày
1GB
50.000
30 ngày
45GB
59.000
30 ngày
3,8GB
70.000
30 ngày
3,8GB
70.000
30 ngày