Gói cước 21G3 MobiFone

Gói cước 21G3 MobiFone

Gói cước 21G3

  • 45GB
  • Ưu đãi Miễn phí 45GB hàng tháng. 1.5GB tốc độ cao/ngày, hết 1.5GB tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
  • Giá gói 177.000 đồng/3 tháng
  • Vượt gói 0 đồng
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước 21G3:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
45GB
59.000
30 ngày
45GB
177.000
3 tháng
45GB
354.000
7 tháng
45GB
708.000
14 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước 21G3:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
75GB
150.000
3 tháng
45GB
177.000
3 tháng
16,5GB
200.000
30 ngày
16,5GB
200.000
30 ngày
16,5GB
200.000
30 ngày