mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước 3FD50:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
75GB
50.000
30 ngày
75GB
150.000
3 tháng
120GB
300.000
6 tháng
150GB
600.000
12 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước 3FD50:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
8,8GB
120.000
30 ngày
3GB
120.000
30 ngày
8,8GB
120.000
30 ngày
75GB
150.000
3 tháng
45GB
177.000
3 tháng