mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước 6WF:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
300GB
100.000
30 ngày
300GB
600.000
6 tháng
300GB
1.200.000
12 tháng
300GB
1.800.000
18 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước 6WF:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
5GB
500.000
12 tháng
55GB
500.000
30 ngày
60GB
594.000
7 tháng
60GB
594.000
6 tháng
60GB
594.000
7 tháng
150GB
600.000
12 tháng
12GB
600.000
6 tháng
300GB
600.000
6 tháng