mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước BK40:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.500 phútp
40.000
30 ngày
1.020 phútp + 4GB
79.000
30 ngày
1.500 phútp + 2GB
80.000
30 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước BK40:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.050 phútp + 30GB
30.000
30 ngày
330 phútp + 2,3GB
30.000
30 ngày
1.500 phútp
40.000
30 ngày
120 phútp + 3GB
50.000
30 ngày
550 phútp + 5GB
50.000
30 ngày