Gói cước C490 MobiFone

Gói cước C490 MobiFone

Gói cước C490

  • Gọi miễn phí + 60GB
  • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 400 phút trong nước + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 2GB/ngày ngắt kết nối
  • Giá gói 490.000 đồng/30 ngày
  • Vượt gói Cước thông thường
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước C490:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
330 phútp + 2,3GB
30.000
30 ngày
1.050 phútp + 30GB
30.000
30 ngày
550 phútp + 5GB
50.000
30 ngày
120 phútp + 3GB
50.000
30 ngày
829 phútp + 790MB
79.000
30 ngày
1.020 phútp + 5GB
90.000
30 ngày
1.050 phútp + 120GB
90.000
30 ngày
Gọi miễn phí + 60GB
90.000
30 ngày
Gọi miễn phí
90.000
30 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước C490:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
Gọi miễn phí + 60GB
490.000
30 ngày
1.050 phútp + 30GB
540.000
7 tháng