Gói cước C50N MobiFone

Gói cước C50N MobiFone

Gói cước C50N

  • 1.050 phút + 30GB
  • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 30GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi nội mạng 20 phút. Hết 30GB ngắt kết nối
  • Giá gói 30.000 đồng/30 ngày
  • Vượt gói Cước thông thường
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước C50N:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
330 phútp + 2,3GB
30.000
30 ngày
1.050 phútp + 30GB
30.000
30 ngày
550 phútp + 5GB
50.000
30 ngày
120 phútp + 3GB
50.000
30 ngày
829 phútp + 790MB
79.000
30 ngày
1.020 phútp + 5GB
90.000
30 ngày
1.050 phútp + 120GB
90.000
30 ngày
Gọi miễn phí + 60GB
90.000
30 ngày
Gọi miễn phí
90.000
30 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước C50N:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.050 phútp + 30GB
30.000
30 ngày
330 phútp + 2,3GB
30.000
30 ngày
1.500 phútp
40.000
30 ngày