Gói cước CK250 MobiFone

Gói cước CK250 MobiFone

Gói cước CK250

  • 700 phút + 450MB
  • Ưu đãi Miễn phí 700 phút nội mạng + 450MB hàng tháng
  • Giá gói 250.000 đồng/tháng
  • Cam kết 24 tháng
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước CK250:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
700 phútp
150.000
tháng
700 phútp + 450MB
250.000
tháng
700 phútp + 3,8GB
300.000
tháng
700 phútp + 8,8GB
400.000
tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước CK250:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
700 phútp + 450MB
250.000
tháng
1.400 phútp + 120GB
250.000
30 ngày