Gói cước CK500 MobiFone

Gói cước CK500 MobiFone

Gói cước CK500

  • 850 phút + 8,8GB
  • Ưu đãi Miễn phí 700 phút nội mạng + 150 phút trong nước + 8,8GB hàng tháng. Hết 8,8GB ngắt kết nối
  • Giá gói 500.000 đồng/tháng
  • Cam kết 24 tháng
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước CK500:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.000 phútp
69.000
30 ngày
1.040 phútp + 5GB
99.000
30 ngày
1.580 phútp + 8GB
149.000
30 ngày
1.660 phútp + 9GB
199.000
30 ngày
1.300 phútp + 120GB
200.000
30 ngày
1.400 phútp + 120GB
250.000
30 ngày
2.300 phútp + 12GB
299.000
30 ngày
1.500 phútp + 120GB
300.000
30 ngày
1.200 phútp + 120GB
300.000
2 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước CK500:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
4.500 phútp + 22GB
499.000
30 ngày
850 phútp + 8,8GB
500.000
tháng