Gói cước CL200 MobiFone

Gói cước CL200 MobiFone

Gói cước CL200

  • 1.250 phút + 5GB
  • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 250 phút trong nước + 5GB/31 ngày. Hết 5GB ngắt kết nối
  • Giá gói 200.000 đồng/31 ngày
  • Cam kết 12 tháng
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước CL200:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.000 phútp + 2GB
49.000
31 ngày
1.060 phútp + 3GB
89.000
31 ngày
550 phútp + 3GB
100.000
31 ngày
300 phútp
100.000
tháng
950 phútp + 46,5GB
109.000
tháng
780 phútp + 4GB
110.000
31 ngày
1.100 phútp + 5GB
129.000
31 ngày
950 phútp + 4GB
150.000
31 ngày
1.270 phútp + 6GB
166.000
31 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước CL200:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.400 phútp + 8GB
188.000
31 ngày
1.270 phútp + 77,5GB
189.000
tháng
1.250 phútp + 5GB
200.000
31 ngày
1.800 phútp + 15GB
200.000
31 ngày
2.200 phútp + 10GB
229.000
31 ngày