Gói cước CL300 MobiFone

Gói cước CL300 MobiFone

Gói cước CL300

  • 3.300 phút + 5GB
  • Ưu đãi Miễn phí 3.000 phút nội mạng + 300 phút trong nước + 5GB/31 ngày. Hết 5GB ngắt kết nối
  • Giá gói 300.000 đồng/31 ngày
  • Cam kết 12 tháng
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước CL300:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.000 phútp + 2GB
49.000
31 ngày
1.060 phútp + 3GB
89.000
31 ngày
550 phútp + 3GB
100.000
31 ngày
300 phútp
100.000
tháng
950 phútp + 46,5GB
109.000
tháng
780 phútp + 4GB
110.000
31 ngày
1.100 phútp + 5GB
129.000
31 ngày
950 phútp + 4GB
150.000
31 ngày
1.270 phútp + 6GB
166.000
31 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước CL300:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
3.300 phútp + 5GB
300.000
31 ngày
4.300 phútp + 5GB
300.000
tháng
Gọi miễn phí + 60GB
300.000
30 ngày
3.300 phútp + 15GB
329.000
31 ngày