mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước CV119:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
60GB
99.000
30 ngày
530 phútp + 120GB
119.000
30 ngày
530 phútp + 120GB
357.000
3 tháng
530 phútp + 120GB
714.000
6 tháng
530 phútp + 120GB
1.071.000
9 tháng
530 phútp + 120GB
1.428.000
12 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước CV119:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
Gọi miễn phí + 60GB
90.000
30 ngày
1.050 phútp + 120GB
90.000
30 ngày
1.050 phútp + 30GB
90.000
30 ngày
Gọi miễn phí
90.000
30 ngày
1.020 phútp + 5GB
90.000
30 ngày
60GB
99.000
30 ngày
100 phútp + 3GB
100.000
30 ngày
530 phútp + 120GB
119.000
30 ngày
Gọi miễn phí + 120GB
120.000
30 ngày