Gói cước E929 MobiFone

Gói cước E929 MobiFone

Gói cước E929

  • 11.000 phút + 40GB
  • Ưu đãi Miễn phí 10.000 phút nội mạng + 1.000 phút trong nước + 40GB/31 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút, hết 40GB tốc độ 1Kbps
  • Giá gói 929.000 đồng/31 ngày
  • Cam kết 12 tháng
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước E929:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.000 phútp + 2GB
49.000
31 ngày
1.060 phútp + 3GB
89.000
31 ngày
550 phútp + 3GB
100.000
31 ngày
300 phútp
100.000
tháng
950 phútp + 46,5GB
109.000
tháng
780 phútp + 4GB
110.000
31 ngày
1.100 phútp + 5GB
129.000
31 ngày
950 phútp + 4GB
150.000
31 ngày
1.270 phútp + 6GB
166.000
31 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước E929:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
11.000 phútp + 40GB
929.000
31 ngày
6.650 phútp + 310GB
999.000
tháng