Gói cước EClass MobiFone

Gói cước EClass MobiFone

Gói cước EClass

  • 700 phút + 3GB
  • Ưu đãi Miễn phí 700 phút trong nước + 3GB hàng tháng. Hết 3GB tốc độ 32Kbps
  • Giá gói 251.000 đồng/tháng
  • Cam kết 12 tháng
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước EClass:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.000 phútp + 2GB
49.000
31 ngày
1.060 phútp + 3GB
89.000
31 ngày
550 phútp + 3GB
100.000
31 ngày
300 phútp
100.000
tháng
950 phútp + 46,5GB
109.000
tháng
780 phútp + 4GB
110.000
31 ngày
1.100 phútp + 5GB
129.000
31 ngày
950 phútp + 4GB
150.000
31 ngày
1.270 phútp + 6GB
166.000
31 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước EClass:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
2.200 phútp + 10GB
229.000
31 ngày
1.400 phútp + 6GB
250.000
31 ngày
700 phútp + 3GB
251.000
tháng