mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước HD200:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
3,8GB
70.000
30 ngày
5,5GB
90.000
30 ngày
8,8GB
120.000
30 ngày
16,5GB
200.000
30 ngày
4GB
210.000
3 tháng
33GB
300.000
30 ngày
4,8GB
350.000
6 tháng
44GB
400.000
30 ngày
7GB
450.000
6 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước HD200:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
45GB
177.000
3 tháng
16,5GB
200.000
30 ngày
16,5GB
200.000
30 ngày
16,5GB
200.000
30 ngày
4GB
210.000
3 tháng