mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước HD70:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
3,8GB
70.000
30 ngày
5,5GB
90.000
30 ngày
8,8GB
120.000
30 ngày
16,5GB
200.000
30 ngày
4GB
210.000
3 tháng
33GB
300.000
30 ngày
4,8GB
350.000
6 tháng
44GB
400.000
30 ngày
7GB
450.000
6 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước HD70:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
5GB
50.000
30 ngày
75GB
50.000
30 ngày
5GB
50.000
30 ngày
450MB
50.000
30 ngày
30GB
50.000
30 ngày
1GB
50.000
30 ngày
45GB
59.000
30 ngày
3,8GB
70.000
30 ngày
3,8GB
70.000
30 ngày