mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước HDP600:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
70 phútp + 2GB
70.000
30 ngày
100 phútp + 3GB
100.000
30 ngày
120 phútp + 4GB
120.000
30 ngày
200 phútp + 6,5GB
200.000
30 ngày
300 phútp + 10GB
300.000
30 ngày
600 phútp + 20GB
600.000
30 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước HDP600:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.050 phútp + 30GB
540.000
7 tháng
600 phútp + 20GB
600.000
30 ngày