mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước HSV25:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
2GB
25.000
30 ngày
5GB
50.000
30 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước HSV25:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
3GB
15.000
3 ngày
500MB
20.000
tháng
2GB
25.000
30 ngày
150MB
25.000
30 ngày
7GB
30.000
7 ngày
350MB
30.000
7 ngày