Gói cước M79 MobiFone

Gói cước M79 MobiFone

Gói cước M79

  • 1.020 phút + 4GB
  • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 20 phút trong nước + 4GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 4GB ngắt kết nối
  • Giá gói 79.000 đồng/30 ngày
  • Vượt gói Cước thông thường
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước M79:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.500 phútp
40.000
30 ngày
1.020 phútp + 4GB
79.000
30 ngày
1.500 phútp + 2GB
80.000
30 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước M79:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
70 phútp + 2GB
70.000
30 ngày
829 phútp + 790MB
79.000
30 ngày
1.020 phútp + 4GB
79.000
30 ngày
1.500 phútp + 2GB
80.000
30 ngày
Gọi miễn phí + 60GB
90.000
30 ngày
1.050 phútp + 120GB
90.000
30 ngày
1.050 phútp + 30GB
90.000
30 ngày
Gọi miễn phí
90.000
30 ngày
1.020 phútp + 5GB
90.000
30 ngày