Gói cước MC149 MobiFone

Gói cước MC149 MobiFone

Gói cước MC149

  • 1.580 phút + 8GB
  • Ưu đãi Miễn phí 1.500 phút nội mạng + 80 phút trong nước + 8GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 8GB ngắt kết nối
  • Giá gói 149.000 đồng/30 ngày
  • Vượt gói Cước thông thường
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước MC149:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
330 phútp + 2,3GB
30.000
30 ngày
1.050 phútp + 30GB
30.000
30 ngày
550 phútp + 5GB
50.000
30 ngày
120 phútp + 3GB
50.000
30 ngày
829 phútp + 790MB
79.000
30 ngày
1.020 phútp + 5GB
90.000
30 ngày
1.050 phútp + 120GB
90.000
30 ngày
Gọi miễn phí + 60GB
90.000
30 ngày
Gọi miễn phí
90.000
30 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước MC149:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
530 phútp + 120GB
119.000
30 ngày
Gọi miễn phí + 120GB
120.000
30 ngày
Gọi miễn phí + 120GB
120.000
30 ngày
250 phútp + 80GB
120.000
30 ngày
120 phútp + 4GB
120.000
30 ngày
1.580 phútp + 8GB
149.000
30 ngày