Gói cước MC299 MobiFone

Gói cước MC299 MobiFone

Gói cước MC299

  • 3.300 phút + 12GB
  • Ưu đãi Miễn phí 3.000 phút nội mạng + 300 phút trong nước + 12GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 12GB ngắt kết nối
  • Giá gói 299.000 đồng/30 ngày
  • Vượt gói Cước thông thường
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước MC299:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
330 phútp + 2,3GB
30.000
30 ngày
1.050 phútp + 30GB
30.000
30 ngày
550 phútp + 5GB
50.000
30 ngày
120 phútp + 3GB
50.000
30 ngày
829 phútp + 790MB
79.000
30 ngày
1.020 phútp + 5GB
90.000
30 ngày
1.050 phútp + 120GB
90.000
30 ngày
Gọi miễn phí + 60GB
90.000
30 ngày
Gọi miễn phí
90.000
30 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước MC299:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.050 phútp + 30GB
270.000
3 tháng
Gọi miễn phí + 60GB
290.000
30 ngày
3.300 phútp + 12GB
299.000
30 ngày
150 phútp
300.000
6 tháng
300 phútp + 10GB
300.000
30 ngày