Gói cước MDT10A MobiFone

Gói cước MDT10A MobiFone

Gói cước MDT10A

  • 50MB
  • Ưu đãi Miễn phí 50MB/31 ngày. Hết 50MB hạ băng thông 32/32 Kbps
  • Giá gói 10.000 đồng/31 ngày
  • Cam kết không
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước MDT10A:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
35MB
5.000
31 ngày
50MB
10.000
31 ngày
100MB
20.000
30 ngày
150MB
25.000
31 ngày
450MB
50.000
31 ngày
600MB
70.000
31 ngày
1GB
90.000
31 ngày
61,5GB
120.000
31 ngày
2GB
120.000
31 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước MDT10A:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
35MB
5.000
31 ngày
50MB
10.000
31 ngày
2 phútp + 35MB
10.000
31 ngày
100MB
20.000
30 ngày