Gói cước MDTF170 MobiFone

Gói cước MDTF170 MobiFone

Gói cước MDTF170

  • 5GB
  • Ưu đãi Miễn phí 5GB/31 ngày. Hết 5GB tốc độ 32Kbps
  • Giá gói 170.000 đồng/31 ngày
  • Cam kết 12 tháng
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước MDTF170:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
35MB
5.000
31 ngày
50MB
10.000
31 ngày
100MB
20.000
30 ngày
150MB
25.000
31 ngày
450MB
50.000
31 ngày
600MB
70.000
31 ngày
1GB
90.000
31 ngày
61,5GB
120.000
31 ngày
2GB
120.000
31 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước MDTF170:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
150GB
150.000
31 ngày
5GB
170.000
31 ngày
4GB
200.000
31 ngày
4GB
200.000
12 tháng
120GB
200.000
31 ngày