Gói cước MDTSE MobiFone

Gói cước MDTSE MobiFone

Gói cước MDTSE

  • 2 phút + 35MB
  • Ưu đãi Miễn phí 2 phút trong nước + 35MB/31 ngày. Hết 35MB tốc độ 128Kbps, giới hạn 20 phút gọi/tháng
  • Giá gói 10.000 đồng/31 ngày
  • Cam kết 12 tháng
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước MDTSE:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
2 phútp + 35MB
10.000
31 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước MDTSE:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
35MB
5.000
31 ngày
50MB
10.000
31 ngày
2 phútp + 35MB
10.000
31 ngày
100MB
20.000
30 ngày