Gói cước MF999 MobiFone

Gói cước MF999 MobiFone

Gói cước MF999

  • 11.000 phút + 45GB
  • Ưu đãi Miễn phí 10.000 phút nội mạng + 1.000 phút trong nước + 45GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 45GB ngắt kết nối
  • Giá gói 999.000 đồng/30 ngày
  • Cam kết 12 tháng
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước MF999:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.000 phútp
69.000
30 ngày
1.040 phútp + 5GB
99.000
30 ngày
1.580 phútp + 8GB
149.000
30 ngày
1.660 phútp + 9GB
199.000
30 ngày
1.300 phútp + 120GB
200.000
30 ngày
1.400 phútp + 120GB
250.000
30 ngày
2.300 phútp + 12GB
299.000
30 ngày
1.500 phútp + 120GB
300.000
30 ngày
1.200 phútp + 120GB
300.000
2 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước MF999:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.200 phútp + 120GB
900.000
6 tháng
11.000 phútp + 45GB
999.000
30 ngày