Gói cước SClass MobiFone

Gói cước SClass MobiFone

Gói cước SClass

  • 4.500 phút + 45GB
  • Ưu đãi Miễn phí 4.000 phút nội mạng + 500 phút trong nước + 45GB hàng tháng. Hết 1,5GB/ngày tốc độ 32Kbps
  • Giá gói 451.000 đồng/tháng
  • Cam kết 12 tháng
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước SClass:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.000 phútp + 2GB
49.000
31 ngày
1.060 phútp + 3GB
89.000
31 ngày
550 phútp + 3GB
100.000
31 ngày
300 phútp
100.000
tháng
950 phútp + 46,5GB
109.000
tháng
780 phútp + 4GB
110.000
31 ngày
1.100 phútp + 5GB
129.000
31 ngày
950 phútp + 4GB
150.000
31 ngày
1.270 phútp + 6GB
166.000
31 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước SClass:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
4.400 phútp + 20GB
429.000
31 ngày
4.500 phútp + 45GB
451.000
tháng
3.900 phútp + 186GB
469.000
tháng