mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước Youtbe 30:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
800MB
10.000
1 ngày
1GB
50.000
30 ngày
3GB
100.000
30 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước Youtbe 30:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
5GB
50.000
30 ngày
75GB
50.000
30 ngày
5GB
50.000
30 ngày
450MB
50.000
30 ngày
30GB
50.000
30 ngày
1GB
50.000
30 ngày
45GB
59.000
30 ngày