mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước Youtube HD:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
800MB
10.000
1 ngày
1GB
50.000
30 ngày
3GB
100.000
30 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước Youtube HD:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
30GB
90.000
30 ngày
15GB
90.000
30 ngày
5,5GB
90.000
30 ngày
5,5GB
90.000
30 ngày
5,5GB
90.000
30 ngày
60GB
99.000
30 ngày
60GB
99.000
30 ngày
60GB
99.000
30 ngày
3GB
100.000
30 ngày