MobiFone Eoffice – Giải pháp văn phòng điện tử

MobiFone Eoffice – Giải pháp văn phòng điện tử

1/ Giới thiệu
Giải pháp văn phòng điện tử MobiFone Eoffice giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý điều hành hoạt động văn phòng, các quy trình nghiệp vụ hành chính một cách hiệu quả và nhanh chóng.

2/ Đối tượng sử dụng
Các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước

3/ Lợi ích & tính năng
Giải pháp MobiFone E-Office bao gồm 4 phân hệ tính năng chính:
• Phân hệ Quản lý văn bản: cung cấp các chức năng, công cụ quản lí văn bản đến đi trong nội bộ và liên thông.
• Phân hệ Quản lý công việc: cung cấp các chức năng hữu ích cho công tác quản lý, đăng kí, đánh giá công việc trong đơn vị.
• Phân hệ Quản lý hành chính: cung cấp các quy trình/thủ tục hành chính trong doanh nghiệp như đăng ký phòng họp, điều xe, họp hội nghị truyền hình,
• Phân hệ Quản trị hệ thống: cung cấp các chức năng, công cụ cho người quản trị nói chung

Các ưu điểm giải pháp mang lại cho khách hàng:
• Mọi lúc mọi nơi: Mọi công việc đều có thể xử lý mọi lúc mọi nơi, không có rào cản về yếu tố không gian, thời gian.
• Ký số: Tích hợp ký số sử dụng công nghệ SIM PKI đảm bảo tiêu chuẩn an toàn bảo mật EAL 4+
• Tìm kiếm: Áp dụng công nghệ Elastic Search cho phép tìm kiếm nhanh và theo nội dung văn bản
• Bảo mật: Dữ liệu được mã hóa và Dữ liệu được watermark khi kết xuất ra ngoài
• Quy trình linh hoạt: Các quy trình xử lý trong hệ thống được thiết kế linh hoạt và cấu hình thay đổi dễ dàng
• Đa nền tảng: Hỗ trợ trên website và ứng dụng mobile (iOS và Android)

Xem thêm:

Đăng ký giải pháp MobiFone Eoffice