Giải pháp Quản trị doanh nghiệp

Smart Wifi – Giải pháp tiếp thị qua Wifi

Smart Wifi

Giải pháp tiếp thị và chăm sóc khách hàng tự động qua kết nối Wifi
mSale – Giải pháp quản trị bán hàng

mSale

Giải pháp quản trị đội ngũ bán hàng và kênh phân phối.
MobiFone Eoffice – Giải pháp văn phòng điện tử

MobiFone Eoffice

Giải pháp văn phòng điện tử, giúp quản lý, điều hành các hoạt động, nghiệp vụ hành chính, văn phòng.
Giải pháp họp trực tuyến MobiFone Meeting

MobiFone Meeting

Giải pháp họp trực tuyến tiện lợi, có thể sử dụng trên nền website mà không cần cài đặt.
Phần mềm bán hàng MobiFone – mShop

mShop

Phần mềm kế toán và quản lý bán hàng tối ưu cho doanh nghiệp.
Giải pháp giám sát hành trình mTracker

mTracker

Giải pháp giám sát hành trình cho doanh nghiệp.