Gói cước 4G Wifi MobiFone

Gói cước CSCV99

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/30 ngày. Hết 2GB/ngày hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 99.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng
MobiFone Smart Office – Giải pháp chuyển đổi số công tác văn phòng

MobiFone Smart Office

Bộ sản phẩm hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện công tác văn phòng của doanh nghiệp

Gói cước WF

 • 300GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300GB/30 ngày. Hết 10GB/ngày, truy cập với tốc độ thường
 • Giá gói 100.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6WF

 • 300GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300GB hàng tháng. Hết 10GB/ngày, truy cập với tốc độ thường
 • Giá gói 600.000 đồng/6 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12WF

 • 300GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300GB hàng tháng. Hết 10GB/ngày, truy cập với tốc độ thường
 • Giá gói 1.200.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 18WF

 • 300GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300GB hàng tháng. Hết 10GB/ngày, truy cập với tốc độ thường
 • Giá gói 1.800.000 đồng/18 tháng
 • Vượt gói 0 đồng