Gói cước CF120

Gói cước 6CF120

 • 250 phút + 80GB
 • Ưu đãi Miễn phí 200 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 80GB hàng tháng. Hết 0GB/ngày, tốc độ 5Mbps. Miễn phí gọi nội nhóm. Miễn phí truy cập ClipTV, NhacCuaTui, MobiEDU
 • Giá gói 720.000 đồng/7 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 3CF120

 • 250 phút + 80GB
 • Ưu đãi Miễn phí 200 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 80GB hàng tháng. Hết 0GB/ngày, tốc độ 5Mbps. Miễn phí gọi nội nhóm. Miễn phí truy cập ClipTV, NhacCuaTui, MobiEDU
 • Giá gói 360.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước CF120

 • 250 phút + 80GB
 • Ưu đãi Miễn phí 200 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 80GB/30 ngày. Hết 0GB/ngày, tốc độ 5Mbps. Miễn phí gọi nội nhóm. Miễn phí truy cập ClipTV, NhacCuaTui, MobiEDU
 • Giá gói 120.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng