Gói cước CS MobiFone

Gói cước CS

 • 1.050 phút + 30GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 30GB/30 ngày
 • Giá gói 90.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước 3CS

 • 1.050 phút + 30GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 30GB hàng tháng
 • Giá gói 270.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước 6CS

 • 1.050 phút + 30GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 30GB hàng tháng
 • Giá gói 540.000 đồng/7 tháng
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước 12CS

 • 1.050 phút + 30GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 30GB hàng tháng
 • Giá gói 1.080.000 đồng/14 tháng
 • Vượt gói Cước thông thường