Gói cước Data đặc thù Doanh nghiệp

Gói cước MDTSE

  • 2 phút + 35MB
  • Ưu đãi Miễn phí 2 phút trong nước + 35MB/31 ngày. Hết 35MB tốc độ 128Kbps, giới hạn 20 phút gọi/tháng
  • Giá gói 10.000 đồng/31 ngày
  • Cam kết 12 tháng