Gói cước Data IP

Bông lúa Thạch Sanh

 • 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 5GB/30 ngày. Hết 5GB tốc độ 5 Mbps. 3 GB truy cập Viber. Không giới hạn truy cập FIM và Game
 • Giá gói 50.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước HDFIM

 • 3GB
 • Ưu đãi Miễn phí 3GB/30 ngày. Hết 3GB ngắt kết nối. Không giới hạn Data truy cập FIM
 • Giá gói 120.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước Youtbe 1

 • 800MB
 • Ưu đãi Miễn phí 800MB/1 ngày. Không giới hạn Data truy cập Youtube FIM
 • Giá gói 10.000 đồng/1 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước Youtbe 30

 • 1GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1GB/30 ngày. Không giới hạn Data truy cập Youtube FIM
 • Giá gói 50.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước Youtube HD

 • 3GB
 • Ưu đãi Miễn phí 3GB/30 ngày. Không giới hạn Data truy cập Youtube FIM
 • Giá gói 100.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường