Gói cước Data ngắn hạn

Gói cước D1

 • 150MB
 • Ưu đãi Miễn phí 150MB/1 ngày. Hết 150MB tốc độ 256Kbps
 • Giá gói 8.000 đồng/1 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước MT30

 • 350MB
 • Ưu đãi Miễn phí 350MB/7 ngày. Hết 350MB tốc độ 256Kbps
 • Giá gói 30.000 đồng/7 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước D5

 • 1GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1GB/1 ngày. Hết 1GB tốc độ 32Kbps
 • Giá gói 5.000 đồng/1 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước D7

 • 1,2GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1,2GB/1 ngày. Hết 1,2GB tốc độ 32Kbps
 • Giá gói 7.000 đồng/1 ngày
 • Vượt gói 0 đồng