Gói cước Data ngày

Gói cước D10A

 • 1,5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1,5GB/1 ngày
 • Giá gói 10.000 đồng/1 ngày
 • Vượt gói 25 đồng/50KB

Gói cước D15

 • 3GB
 • Ưu đãi Miễn phí 3GB/3 ngày. Hết 3GB ngắt kết nối
 • Giá gói 15.000 đồng/3 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước D30

 • 7GB
 • Ưu đãi Miễn phí 7GB/7 ngày. Hết 7GB ngắt kết nối
 • Giá gói 30.000 đồng/7 ngày
 • Vượt gói 0 đồng