Gói cước Data sinh viên

Gói cước HSV25

  • 2GB
  • Ưu đãi Miễn phí 2GB/30 ngày. Hết 2GB tốc độ 256 Kbps. Không giới hạn truy cập Spotify và Elsa
  • Giá gói 25.000 đồng/30 ngày
  • Vượt gói 0 đồng

Gói cước HSV50

  • 5GB
  • Ưu đãi Miễn phí 5GB/30 ngày. Hết 5GB tốc độ 256 Kbps. Không giới hạn truy cập Game, Viber, FIM
  • Giá gói 50.000 đồng/30 ngày
  • Vượt gói 0 đồng