Gói cước Data tháng

Gói cước 12TS4G

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB hàng tháng. Hết 2GB/ngày, tốc độ 2Mbps
 • Giá gói 1.188.000 đồng/14 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6TS4G

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB hàng tháng. Hết 2GB/ngày, tốc độ 2Mbps
 • Giá gói 594.000 đồng/7 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 3TS4G

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB hàng tháng. Hết 2GB/ngày, tốc độ 2Mbps
 • Giá gói 297.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước CS21G3

 • 45GB
 • Ưu đãi Miễn phí 45GB hàng tháng. 1.5GB tốc độ cao/ngày, hết 1.5GB tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
 • Giá gói 59.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 24G

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/30 ngày. Hết 2GB/ngày, tốc độ 2Mbps
 • Giá gói 99.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói Thạch Sanh 4G

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/30 ngày. Hết 2GB/ngày, tốc độ 2Mbps
 • Giá gói 99.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước M200

 • 16,5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 16,5GB/30 ngày. Hết 16,5GB ngắt kết nối
 • Giá gói 200.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 21G

 • 45GB
 • Ưu đãi Miễn phí 45GB/30 ngày. 1.5GB tốc độ cao/ngày, hết 1.5GB tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
 • Giá gói 59.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước BigMIU

 • 16,5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 16,5GB/30 ngày. Hết 16,5GB ngắt kết nối
 • Giá gói 200.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng