Gói cước FD50 MobiFone

Gói cước FD50

 • 75GB
 • Ưu đãi Miễn phí 75GB/30 ngày. Hết 2,5GB/ngày, tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 50.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 3FD50

 • 75GB
 • Ưu đãi Miễn phí 75GB hàng tháng. Hết 2,5GB/ngày, tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 150.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6FD50

 • 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 120GB hàng tháng. Hết 4GB/ngày, tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 300.000 đồng/6 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12FD50

 • 150GB
 • Ưu đãi Miễn phí 150GB hàng tháng. Hết 5GB/ngày, tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 600.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng