Gói cước Quốc Tế

Gói cước TQT_HQ2

  • Gọi miễn phí + 60GB
  • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 50 phút trong nước + 180 phút quốc tế + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 20 phút, 180 phút đến Hàn Quốc
  • Giá gói 300.000 đồng/30 ngày
  • Cam kết 12 tháng

Gói cước TQT_HQ1

  • Gọi miễn phí + 60GB
  • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 50 phút trong nước + 60 phút quốc tế + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 20 phút, 60 phút đến Hàn Quốc
  • Giá gói 150.000 đồng/30 ngày
  • Cam kết 12 tháng