Gói cước Trả trước

Gói cước HDP200

 • 200 phút + 6,5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 200 phút nội mạng + 6,5GB/30 ngày. Hết 6,5GB ngắt kết nối
 • Giá gói 200.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước HDP300

 • 300 phút + 10GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300 phút nội mạng + 10GB/30 ngày. Hết 10GB ngắt kết nối
 • Giá gói 300.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước HDP600

 • 600 phút + 20GB
 • Ưu đãi Miễn phí 600 phút nội mạng + 20GB/30 ngày. Hết 20GB ngắt kết nối
 • Giá gói 600.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước HDFIM

 • 3GB
 • Ưu đãi Miễn phí 3GB/30 ngày. Hết 3GB ngắt kết nối. Không giới hạn Data truy cập FIM
 • Giá gói 120.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước Youtbe 1

 • 800MB
 • Ưu đãi Miễn phí 800MB/1 ngày. Không giới hạn Data truy cập Youtube FIM
 • Giá gói 10.000 đồng/1 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước Youtbe 30

 • 1GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1GB/30 ngày. Không giới hạn Data truy cập Youtube FIM
 • Giá gói 50.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước Youtube HD

 • 3GB
 • Ưu đãi Miễn phí 3GB/30 ngày. Không giới hạn Data truy cập Youtube FIM
 • Giá gói 100.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước HDP70

 • 70 phút + 2GB
 • Ưu đãi Miễn phí 70 phút nội mạng + 2GB/30 ngày. Hết 2GB ngắt kết nối
 • Giá gói 70.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước HDP100

 • 100 phút + 3GB
 • Ưu đãi Miễn phí 100 phút nội mạng + 3GB/30 ngày. Hết 3GB ngắt kết nối
 • Giá gói 100.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường