Tổng đài MobiFone

Cloud Contact Center 3C – Giải pháp tổng đài đa nền tảng MobiFone

Cloud Contact Center

Giải pháp tổng đài di động đa nền tảng, không cần đầu tư thiết bị, tích hợp email, facebook, live chat...
Tổng đài tự động MobiFone – mAI Call Center

mAI Call Center

Giải pháp tổng đài tự động gọi ra theo kịch bản bằng trí tuệ nhân tạo, dễ dàng tích hợp vào các hệ thống.
Tổng đài MobiFone mBiz360 – Giải pháp tổng đài và quản lý viễn thông

Tổng đài mBiz360

Giải pháp tổng đài di động và quản lý dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp.
MobiFone Voice Brandname – Giải pháp hiển thị thương hiệu cho cuộc gọi

Voice Brandname

Giải pháp hiển thị thương hiệu doanh nghiệp khi gọi ra cho khách hàng.
MobiFone SIP Trunk – Giải pháp tổng đài VoIP

MobiFone SIP Trunk

Giải pháp tổng đài trên nền VoIP có thể sử dụng điện thoại di động thay cho IP Phone.
Tổng đài ProConnect – Giải pháp tổng đài VoIP MobiFone

Tổng đài ProConnect

Giải pháp tổng đài trên nền VoIP có thể sử dụng điện thoại di động thay cho IP Phone.